فرانچایز

فرانچایز یا نشان سپاری تجاری شکل کسب‌و‌کار ارتباط کاری‌است که یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌‌دهد، مدل مشابهی از سیستم تثبیت شده­ی کسب‌ و‌کارش را در عوض امتیازی مشخص شبیه‌سازی و استفاده کند.

برخی فرانچایز را یک مدل بازاریابی تلقی می کنند در حالی که فرانچایز در واقع یکی از مدل های توسعه است که در آن، یک کسب و کار موفق و بالغ که سیستم های کسب و کار آن قابل انتقال است به عنوان نشان سپار (franchisor)  تمام یا قسمتی از دانش، برند، مالکیت معنوی و سیستم های خود را برای فروش محصولات و خدمات با نام تجاری خود، در اختیار نشان پذیر (franchisee) قرار می‌دهد و در ازای آن مبالغی به صورت ثابت در ابتدا و درصدی از درآمد را دریافت می کند.

توسعه با مدل فرانچایز شامل شش گام اصلی است. موفقیت یک مدل فرانچایز وابسته و نیازمند عملکرد دقیق و تخصصی در همه این گام خواهد بود.

1) قابلیت فرانچایز

  • کسب و کاری که قصد دارد با مدل فرانچایز توسعه یابد می بایست از نظر زیرساخت ها و سیستم ها و نیز مقدمات قانونی و حقوقی قابلیت به کارگیری این مدل را داشته باشد

2) استراتژی فرانچایز

  • وقتی تصمیم به توسعه با مدل فرانچایز گرفته می شود. کسب و کار باید یک برنامه استراتژی بلند مدت شامل پارامترهای مالی، سرمایه گذاری، موقعیت ها، آموزش و پشتیبانی، رویکرد نسبت به تنوع و …. تهیه کند.

3) مستندسازی و تدوین فرایندها و سیستم ها

  • به منظور قابلیت تکثیر و انتقال یک مدل کسب و کار موفق، تهیه دستورالعمل های کامل که با دقت تدوین شده باشند الزامی است. این مستندسازی مانند DNA کسب و کار اطلاعات لازم برای تکثیر کسب و کار را در بر دارد.

4) اقدامات حقوقی و قانونی

  • اقدامات حقوقی و ثبتی مربوط به حفظ حقوق نشان سپار و نشان پذیر و نیز تهیه FDD و تنظیم قراردادهای نشان سپاری در این گام تکمیل می شود.

5) بازاریابی فرانچایز

  • تدوین برنامه بازاریابی دارای اهداف و شاخص های عملکرد مناسب از هدر رفت منابع پیشگیری می کند و بازدهی فعالیتهای بازاریابی را افزایش می دهد. همچنین تهیه مارکتینگ متریال مناسب (وب سایت، ویدئو، بروشور…..) و بهره گیری از دیجیتال مارکتینگ به همراه حضور در رویدادهای متناسب و عضویت ها، بخشی از موارد قابل توجه در این گام هستند. جذب نشان پذیران توانمند طبق برنامه استراتژی هدف اصلی این گام است.

6) راه اندازی و پشتیبانی

  • پس از تایید شرایط نشان پذیر و حصول توافق و امضای قراردادها، رابطه ی اصلی نشان پذیر و نشان سپار آغاز می شود. نشان سپار طبق برنامه استراتژیک و با استفاده از زیرساختهای خود در راه اندازی و فعالیت نشان پذیر جدید را پشتیبانی می کند. از آنجا که کسب سود برای نشان سپار در گرو موفقیت نشان پذیران است برنامه های یک مدل موفق توسعه فرانچایز معطوف به سودآوری و موفقیت نشان پذیران تدوین و اجرا می شود.

 

گروه توسعه کسب و کار متاکو با تکیه بر سوابق و دانش تخصصی تیم خود، تمامی گامها را همراه و برای شما بر می دارد.