تبلیغات و بازاریابی

  • تبلیغات محیطی (شهری-اماکن عمومی- تجاری-آموزشی – درمانی)
  • طراحی و چاپ مارکتینگ متریال
  • آگهی و رپرتاژ آگهی در مجلات و روزنامه های عمومی و تخصصی